24 november 2016

Het initiatief

Renaissance van het platteland: beweging in verandering
Je zou er bijna somber van worden, de vele berichten over krimpregio’s en de leegloop van het platteland. En de cijfers liegen er niet om: in heel Europa en dus ook in Nederland trekt de bevolking naar de stad. De grootste groei wordt verwacht voor de vier grote steden, die in 2030 gemiddeld 15% meer inwoners dan in 2015 zullen tellen (bron: CBS). Vooral de kleinere, perifeer gelegen gemeenten zullen verder krimpen en sommige delen van het platteland zullen leeglopen. De overheid heeft hier op dit moment geen visie of een passend antwoord op. Daarom hebben wij de handen ineen geslagen om alle betrokken partijen te prikkelen, inspireren en mobiliseren.

Een beter alternatief
Gelukkig is het in Nederland nog lang niet zo ver dat er hele dorpen leeg staan en zoals dat laatst in Frankrijk gebeurde, voor één euro te koop staan. Dat is ook nergens voor nodig. We zien juist dat in Nederland op lokaal en regionaal niveau steeds meer mooie initiatieven ontstaan die het buitengebied nieuw leven en elan inblazen. De maatschappij verandert, de mensen gaan zelf steeds meer regelen en richten bijvoorbeeld lokaal en regionaal coöperaties op om in behoeften te voorzien, of het nu gaat om verantwoord geproduceerd voedsel, duurzame energie of snellere en betere verbindingen, zoals glasvezel.

Inspiratie bij toekomstgerichte, integrale plannen
Als initiatiefnemers van Renaissance van het Platteland zijn wij er van overtuigd dat al deze initiatieven elkaar kunnen versterken als sprake is van een integrale, regionale aanpak. Ieder gebied, iedere regio heeft haar unieke, specifieke kenmerken, kansen en uitdagingen. Het initiatief en de uitdaging voor het opstellen van toekomstgerichte, integrale plannen ligt bij de regio. Plannen waarmee alle betrokkenen, van bestuur tot en met de bewoners, aan de slag kunnen.

Platform Renaissance als inspiratiebron
Bij het vormgeven en invullen van deze toekomstgerichte, integrale plannen hoeft het wiel niet steeds opnieuw te worden uitgevonden. Wat in de ene regio goed en succesvol is kan wellicht ook van groot nut zijn in andere regio’s. Op deze website hebben we enkele spraakmakende ideeën en initiatieven, die wij tijdens onze eerste brainstormsessies zijn tegengekomen, meegenomen. Met de aantekening dat dit slechts het begin is.

Wat willen de initiatiefnemers?
Wij willen snelheid en beweging brengen door regio’s te inspireren, overheden te prikkelen en waar mogelijk een duwtje in een bepaalde of andere denkrichting te geven. Met onze brede achtergrond in de sectoren landbouw, recreatie & horeca, particulier grondbezit, onderwijs, natuurbeheer en ruimtelijke innovatie kunnen wij horizontaal denken, buiten de gebaande paden. Graag inspireren wij u op de zoektocht naar een nieuwe verhouding tussen stad en platteland. Op deze website maakt u kennis met initiatieven en ideeën die we ook met een aantal bijzondere projecten illustreren. Wilt u meer informatie of ideeën en suggesties uitwisselen? Mail dan naar info@renaissancevanhetplatteland.nl.

 

De initiatiefnemers